LilleRuth
Humor og Nærvær i Omsorgsarbejdet

(+45) 2252 6675

”Min mor liver helt op, når hun ser Lille Ruth. Engang imellem kan hun næsten ikke kende os andre;
men når omsorgsklovnen kommer, så stråler hun. Lille Ruth kan få noget frem, som vi andre ikke
kan, og hun har en enestående evne til at kommunikere, når vi andre ikke kan.”

                   Lene Hansen. Datter af beboer på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerpris.

 

”Jeg har omgående kunnet mærke en særdeles positiv reaktion fra min mor. Hun er gladere end
tidligere, og hun kan huske besøgene af Lille Ruth. Jeg har overværet et af besøgene, og det var en
både rørende, tankevækkende og forunderlig oplevelse. Det var bevægende at se, hvorledes alle
beboerne fik stjerner i øjnene og udtrykte begejstring for Lille Ruth”

                   Niels Erik Mortensen. Søn af beboer på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

”Min mor liver helt op, når hun ser Lille Ruth. Hun når virkelig ind til alles hjerter. Det er helt
fantastisk! Hun er guld værd!”

                   Anne Bahn Hansen. Datter af beboer på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

”Jeg syntes, det var utroligt nedværdigende, da jeg første gang hørte om projektet; men jeg må
godt nok indrømme, at jeg har ændret mit syn og mine holdninger! I dag ville jeg ønske for alle
afdelinger, at de havde en Lille Ruth, der kunne komme en gang om ugen!”

                   Lisbeth Papp Christensen. Social- og Sundhedshjælper, Frederikssund Kommune.

 

”Det letter vores arbejde utroligt meget, at Lille Ruth kommer på besøg en gang om ugen, og vi får
nogle redskaber”.

                    Lisbeth Papp Christensen. Social- og Sundhedshjælper, Frederikssund Kommune.

 

”Vi oplever det ligesom magi, for hvorfor kan min mor dårligt kende sine egne børn, men kan kende
Lille Ruth? Man skal opleve hende, før man tror, det kan være rigtigt. Hun vækker noget i de ældre.
Jeg har ikke forstand på, hvad det er; men det er noget magisk, vil jeg sige.”

                    Lene Hansen. Datter af beboer på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

”Lille Ruth hiver noget frem i folk, som man måske ikke lige tænker, at det indeholder vores beboere
også. Man kan simpelthen se lyset i øjnene på beboerne, og det er noget, man husker!”

                    Lisbeth Papp Christensen. Social- og Sundhedshjælper, Frederikssund Kommune.

 

”Lille Ruth har empati, og hun har nærvær, og hun møder beboerne dér, hvor beboerne er!”,

                    Heidi Gåsedal. Social- og Sundhedsassistent, Frederikssund Kommune.

 

”Fællesskabet blandt beboerne er blevet styrket, der er kommet mere snak, og både personale og
beboere kommer tættere på hinanden. Der er øget fokus på, hvordan vi møder beboerne, og vi tør
møde dem på en ny måde nu. Vi bruger humoren meget mere i vores arbejde, og der bliver givet
flere knus end tidligere”

                    Jette Horsleben. Gruppeleder på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

“Lille Ruth er blevet en vigtig del af beboernes hverdag, og vi tæller ned til, at hun kommer. Vi taler
også om hende, når hun ikke er her. Det er ikke længere personalet, der skal ’trække’ samtalen ved
måltiderne og vride hovederne for at finde på noget at tale om. Nu taler vi om Lille Ruth og vores
fælles oplevelser med hende”.

                    Jette Horsleben. Gruppeleder på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

”Lille Ruth er helt speciel. Stemningen bliver løftet hos medarbejderne, og hos de ældre kan vi især
se et løft hos de meget hukommelsessvækkede. Hun vækker deres sanser og minder fra fortiden.
Der var bestemt noget skepsis i starten; men da medarbejderne så, hvad der sker ved mødet mellem
Lille Ruth og beboerne, så gav det god mening. I projekt Lille Ruth er der fokus på glæde og liv, og
der videregives en lykkefølelse”.

                    Bettina Routhe Wiegaard. Områdeleder på omsorgscentret De Tre Ege, Jægerspris.

 

”Det var utroligt spændende at se, at både demente og ikke demente borgere havde stor glæde af
Lille Ruth’s besøg, og der er ingen tvivl om, at hun især for den demente borger kan være med til at
øge aktivitetsniveau, opmærksomhed og livskvalitet”.

                    Mette Nørregaard. Demenskonsulent, Frederikssund Kommune

 

”Alle beboerne husker klovnen Lille Ruth. Følelserne er aktiveret og vil hurtigt genkaldes ved nyt
besøg, fotos eller tale om klovnen og de aktiviteter, som klovnen foranstaltede. Demente husker
følelser!”

                    Mette Nørregaard. Demenskonsulent, Frederikssund Kommune.

 

”Projektet er med til at skabe et godt livsindhold for demente. Det er til stor glæde, og derfor falder
det mig helt naturligt, at vi fortsætter projektet”.

                    Tina Tving Stauning. Formand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Frederikssund Kommune.