LilleRuth
Humor og Nærvær i Omsorgsarbejdet

(+45) 2252 6675

Omsorgsklovnen Lille Ruths mål og metoder

HUMOR og OMSORGSKLOVN i ÆLDREPLEJEN

”De ældre bliver vakt til liv og glæde. De åbner sig og får lys i øjnene igen. Gamle minder dukker op, og de får aktiveret sanser og følelser, sprog og hukommelse. Beboerne oplever at have betydning og at være til glæde og nytte. De oplever livsindhold og livskvalitet i fælles hjerterum”.

Dette er blot nogle af de mange positive udtalelser fra personale og pårørende.

Omsorgsklovnen Lille Ruths metoder

Omsorgsklovnen Lille Ruth kommunikerer på tværs og henover mentale og sproglige begrænsninger. Hun nedbryder diverse barrierer med sit ligefremme, tillidsfulde og kærlige væsen, og med sin varme og anerkendende væremåde gå hun direkte til hjertet. Omsorgsklovnen bidrager uden videre til at forandre og løfte stemninger – og til at ’åbne nye døre’.

Omsorgsklovnen Lille Ruth afleder og forløser stress og spænding og har på sin egen måde en både legende og lægende kraft. Hun tager udgangspunkt i nu’et og i kontakten. Som oftest i en én til én kommunikation. Hun spejler og tilpasser sig respektfuldt det enkelte menneske og situationen, går ind i et levende nærvær og samspil – og inviterer herudfra ad nye veje.

Omsorgsklovnen Lille Ruths mål

Med reference til både danske og udenlandske meget positive erfaringer med humor og omsorgsklovn i geriatrien og ældreplejen er de overordnede mål:

  • at inspirere til humor og glæde som direkte kilde til livskvalitet og sundhed hos de ældre i hverdagen
  • at skabe øget grundlag for empati og nærvær, respekt og anerkendelse i relationerne
  • at tage udgangspunkt i den ældres stærke sider, ønsker og behov
  • at fremme aktiviteter og samvær med og mellem beboere
  • at fremme kontakten og samarbejdet med kolleger, beboere og pårørende
  • at inspirere til forebyggende konflikthåndtering i omsorgssituationer
  • at åbne døre og skabe positiv kontakt til selv svært demensramte